Spotřebitelský úvěr

 1. účelový

  Je přesně specifikován účel využití úvěru (např. koupě určité věci, rekonstrukce koupelny…atd).

 2. neúčelový

  Finanční prostředky z úvěru lze využít na cokoliv.

 3. zajištěny

  Klient poskytuje zajištění úvěru movitou věcí, či nemovitostí na území ČR anebo k úvěru přistupuje ručitel, který přebírá, v případě že není úvěr řádně splácen, povinnost splácet.

 4. nezajištěný

  V některých případech banka zajištění úvěru nepožaduje, takový úvěr má ale horní hranici a záleží také na bonitě klienta.

Kromě úroků je další důležitým parametrem pro posouzení výhodnosti úvěru také sazba RPSN, což je roční procentní sazba nákladů.
RPSN zahrnuje kromě úrokové míry úvěru také další platby jako jsou např. poplatky za uzavření smlouvy, za správu úvěru, za vedení účtu, za převody peněz, akontaci, pojištění apod.
Čím vyšší sazba RPSN, tím méně peněz ze splátky slouží k úhradě dluhu.


Spotřebitelský úvěr může být využit například k nákupu jakéhokoliv zboží, k rekonstrukci, nebo vypořádání dědictví.