Úvěry

 1. bankovní úvěr

   Je výhodnější z pohledu úročení, ale banka vždy více prověřuje bonitu klienta i jeho zajištění, včetně toho, že kontroluje historii klienta v registrech.
  Dohled nad bankovními úvěry provádí Česká národní banka.

 2. nebankovní úvěr

  Je s vyšší úrokovou sazbou, ovšem nehledí tolik na bonitu klienta ani zajištění. Malé či krátkodobé půjčky lze získat bez ručitele a bez dokládání příjmů. Neuvážená nebankovní půjčka může být pro klienta cestou do dluhové pasti. Dohled nad nebankovními úvěry provádí  Česká obchodní inspekce.

Úvěrové podmínky se liší podle toho, zda se jedná o úvěr pro fyzickou či právnickou osobu.
U fyzických osob jsou podmínky většinou jednodušší, při poskytnutí finančních prostředků pak poskytovatel (banka) sleduje plnění těchto podmínek.

 1. obchodní úvěr

  Jsou poskytnuty ve zboží a splácené v penězích.

 2. revolvingový úvěr

  Postupné splácení s možností opětovného čerpání.

 3. peněžní úvěr

  Jsou poskytovány v penězích, nejčastěji v bezhotovostní podobě. Může se jednat o kontokorentní úvěr, provozní úvěr, investiční úvěr, eskontní úvěr nebo spotřebitelský úvěr.

 4. závazkový úvěr

  Banka ručí za svého klienta, případně za jeho závazek. K těmto úvěrům můžeme zařadit akceptační úvěr, avalový úvěr či bankovní záruku.


Pomáháme klientům s výběrem a zajištěním bankovních úvěrů, které odpovídají jejich potřebám a možnostem.