Spoření na penzi

  1. garance zhodnocení

    Doplňkové penzujní připojištění (III.pilíř) již žádnou garanci nulového nebo kladného zhodnocení neposkytuje. Může se tedy stát, že zhodnocení bude záporné.

  2. výsluhová penze a předdůchody

     Ve III. pilíři zanikla výsluhová penze a vznikly předdůchody.

  3. výběr investiční strategie

    U doplňkového penzijního spoření je možnost výběru z několika účastnických fondů majících různou investiční strategii – konzervativní, vyvážený, dynamický.  Investiční strategie má vliv na výkonnost fondu, ale účastník nese investiční riziko, tedy možnost záporného zhodnocení.


Pokud chcete získat finanční prostředky ze starého penzijního připojištění, máte dvě možnosti. První je výsluhová penze, tj. ½ prostředků včetně státní podpory. Druhou možností je počkat do splnění podmínky 60/60 – tedy minimálně 60 měsíců spoření a 60 let věku. V této době má účastník nárok na dávky ze svého účtu, které obsahují i státní podporu.

Nové Doplňkové penzijní spoření funguje tak, že nárok na jednorázový výběr prostředků vzniká spolu s odchodem do starobního důchodu. Výplata pravidelné renty (doživotní nebo na určitý počet let) může začít nejdříve 5 let před odchodem do starobního důchodu. Výsluhová penze z nového Doplňkového penzijního spoření zmizela úplně.