Investice

  1. dluhopisy

   Cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky, vyplacení stanovených výnosů a povinnost emitenta splnit veškeré závazky. Dluhopisy typicky emituje stát, místní samospráva nebo obchodní společnosti.

  2. akcie

    Akcie je cenný papír, který potvrzuje, že jeho majitel (držitel) je akcionář, tj. že vložil určitý majetkový podíl (kapitál) do akciové společnosti.

  3. podílové fondy

    Podílový fond je nástrojem, který se využívá k investičním operacím. Podílový fond je jakýmsi souborem majetku. Základní jednotkou fondu je podílový list, držitel podílových listů (investor) se nazývá podílníkem fondu.

  4. papírové komodity

    

  5. deriváty

    

  6. nemovitosti

    Ideálně nemovitosti k pronájmu.

  7. obrazy

    Umělecká díla, která mají reálnou hodnotu ověřenou znalcem.

  8. fyzické drahé kovy

   Zlato, stříbro

  Při výběru je dobré vědět, jak se která investice chová v čase a v závislosti na ekonomickém dění.
  Každá investice s sebou nese jistá rizika a je tedy na každém z nás stanovit, kolik jsem ochoten případně ztratit za možnost vyššího výnosu.  Pokud moje přesvědčení žádnou ztrátu nepřipouští, měl bych investovat konzervativně, pak je třeba počítat s výnosem, který je výrazně nižší.
  V každém případě dlouhodobé pravidelné odkládání menší částky nám vytvoří  významné finanční prostředky po budoucnost jistěji, než krátkodobé odkládání vyšších částek. Důležitým faktorem je pravidelnost.

  1. výnos

    Jsou-li finanční prostředky ukládány (spoří se), měly by přinášet výnos (zajímavý úrok).

  2. riziko

    Je-li náš vklad bezpečný nebo rizikový z hlediska možné ztráty (jak moc můžeme o své peníze přijít).

  3. likvidita

   Neboli dostupnost (jak rychle se ke svým penězům dostaneme).


  Vždy očekávejme naplnění maximálně dvou vrcholů investičního trojúhelníku. Zajistit všechny tři vrcholy v jednom produktu je nemožné.