Spoření

 1. běžný účet

  V případě spoření peněz v bance na běžném účtu je dosaženo vysoké likvidity, což znamená, že peníze jsou ihned dostupné a mohou být kdykoliv k dispozici. Běžný účet je spojený také s vyšší mírou jistoty, ovšem za likviditu a jistotu platíme velmi nízkou výnosností (nízkým úrokem).

 2. termínovaný účet

  Při spoření na termínovaném účtu znamená, že do konce určeného termínu nejsou peníze k dispozici (nižší likvidita). Termínovaný vklad poskytuje stejnou jistotu jako běžný účet, ale dosahuje vyšší výnosnost.

Kromě úroků je další důležitým parametrem pro posouzení výhodnosti úvěru také sazba RPSN, což je roční procentní sazba nákladů.
RPSN zahrnuje kromě úrokové míry úvěru také další platby jako jsou např. poplatky za uzavření smlouvy, za správu úvěru, za vedení účtu, za převody peněz, akontaci, pojištění apod.
Čím vyšší sazba RPSN, tím méně peněz ze splátky slouží k úhradě dluhu.

 1. cenných papírů

  Při nákupu cenných papírů (např. akcií) je nutné počítat s nízkou likviditou, je třeba počkat jak se bude hodnota cenného papíru vyvíjet.  Do okamžiku prodeje je vysoké riziko ztráty. Pokud stoupá hodnota cenného papíru, je možné očekávat zajímavý výnos.

 2. hmotných statků

  Při nákupu nemovitosti nebo pozemku je zpravidla získána nízká likvidita (vždy je třeba najít kupce), zisk nebo ztráta úzce souvisí s požadavkem na okamžité nebo odložené potřeby finančních prostředků, riziko je přijatelné.

Je volbou každého, jakou variantu zvolí pro své úspory. Vždy je třeba najít správný poměr mezi riskem (možností ztráty) a ziskem.


Samostatnou kapitolou je pak nákup drahých kovů, které by fyzicky neměly chybět v žádném portfoliu a slouží nám jako uchovatel hodnoty.