Životní pojištění

 1. rizikové pojištění

  Je zaměřeno pouze na pojištění rizik (úmrtí, invalidita, léčení úrazu…) a podobně.

 2. kapitálové pojištění

  Zahrnuje pojištění rizik se spořením. Prostředky bývají zhodnocovány technickou úrokovou mírou a pojištěný získává také podíl na výnosech pojišťovny.

 3. smíšené pojištění

  Umožňuje pojistit více osob na jedné smlouvě.

 4. investiční pojištění

  Zahrnuje stejně jako kapitálové pojištění rizika i spoření , slibuje však vyšší zhodnocení  díky investování do aktiv a stejně jako smíšené pojištění umožňuje pojistit více osob na jedné smlouvě.
  V dnešní době je investiční životní pojištění nejvíce využívané a také nejvíce diskutované a zatracované.

 5. důchodové pojištění

   Je podobné kapitálovému pojištění a sjednává se pro výplatu  ročního důchodu nebo pojistné částky při dožití.

 1. pojištění pro případ smrti

  Pojištění při smrti úrazem nebo smrti z jakékoliv příčiny.

 2. pojištění pro případ úrazu

   

 3. pojištění pro případ závažných onemocnění

  Pojištění kryje následky vážných onemocnění – rakovina, mrtvice, encefalitida atd.

 4. pojištění pro případ invalidity

   

 5. pojištění pro případ trvalých následků

   

Ze všech druhů pojištění plyne pro pojišťovnu nejvíce zisku právě z životního pojištění. Pro klienta pak ne vždy jistotu plnění díky systému výluk. Více než u jiných druhý pojištění je tedy důležité dobře zvolit pojišťovnu i potřebu jednotlivých rizik.

Jsou však případy, kdy je uzavření životního pojištění nezbytné. Například pokud je na pojištěném finančně závislá jeho rodina nebo jako zajištění hypotéky na vlastní bydlení.


V určitých situacích je tedy životní pojištění více než vhodné, avšak pouze pro zajištění rizik a nikoliv jako produkt pro pouhé zhodnocování investic.
Slovo pojištění v názvu produktu bychom neměli zaměňovat za slova typu zhodnocení, spoření, či výnos.