Pojištění odpovědnosti

 1. občanská odpovědnost

  Základní ochrana pro každého občana, pro případ neúmyslného způsobení škody někomu jinému. Jedno pojištění kryje všechny členy jedné rodiny. Zpravidla platí po celé Evropě.

 2. odpovědnost z držby (nemovitosti)

  Chrání  vlastníka budovy při neúmyslně zapříčiněné škodě (v souvislosti s touto nemovitostí) třetí osobě, například pád sněhu za zaparkované vozidlo apod.

 3. odpovědnost z provozu vozidla (povinné řučení)

  Povinné pojištění chrání majitele vozidla před zaviněnou škodou, kterou byla způsobena třetí osobě provozem vozidla.
  Zákon stanovuje minimální limit plnění 35 mil. korun. Vzhledem k novému občanskému zákoníku je tato hranice skutečně minimální, s minimálním cenovým navýšením lze sjednat limit plnění na 70 nebo 100 milionů korun.

 4. pojištění odpovědnosti z výkonu povolání

  Chrání zaměstnance před škodou, kterou by neúmyslně způsobil zaměstnavateli. Zahrnuje újmu na zdraví, škodu na majetku a finanční škody.

 5. pojištění odpovědnosti podnikatele

  Pojištění zahrnuje krytí škod v široké škále podnikatelských rizik, například pojištění strojů, pojištění přerušení provozu, pojištění přepravovaného nákladu, pojištění z výkonu funkce…apod.

 6. pojištění odpovědnosti členů orgánů SVJ

  Pojištění se vztahuje na případy, kdy členové orgánů SVJ způsobí svým rozhodnutím nebo opomenutím škodu.

   


Pojištění odpovědnosti nebývají drahá, zpravidla platí v celé Evropě, ovšem mívají mnoho výluk.
Je vhodné vybrat takovou pojišťovnu, která odpovídá konkrétnímu požadavku klienta ve všech výše zmíněných ohledech.