Pojištění

  1. pojištění osob

   - např. úrazové pojištění, pojištění na dožití, důchodové pojištění, nemocenské pojištění

  2. pojištění majetku

   - např. havarijní pojištění, pojištění proti odcizení, živelné pojištění

  3. pojištění zájmu

   - pojištění odpovědnosti za škodu, povinné ručení

  1. dobrovolné

    – pojištění je dobrovolným rozhodnutím

  2. povinné

    – pojištění je sjednáno povinné (ze zákona)

  1. soukromoprávní

    – všechny komerční pojišťovny poskytující zpravidla všechny druhy pojištění

  2. veřejnoprávní

   - sociální a zdravotní pojištění organizované státem na základě zákona ( § 5 zákona č. 589/1992 Sb. a § 3 zákona 592/1992 Sb. )