Hypotéka

  1. koupě nemovitosti

   - byt, dům, pozemek

  2. finacování výstavby, rekonstrukce, přestavby nebo modernizace

    

  3. vypořádání spoluvlastnických a dědických podílů, případně společného jmění manželů

    

  4. zpětné proplacení vlastních finančních prostředků vložených do nemovitosti

    

  5. refinancování jiného úvěru, který byl použit na financování do nemovitosti

    

  6. konsolidace půjček

    

  1. anuitní splácení

   - výše měsíční splátky je po celou dobu fixačního období stejná

  2. progresivní splácení

   - splátky se v průběhu let zvyšují

  3. degresivní

   - splátky se v průběhu let snižují

  1. minimálně 1 rok

    

  2. maximálně 30 let

    

  1. fixní úroková sazba

    – na 1, 2, 3, 5, 10 nebo více let

  2. plovoucí úroková sazba (float)

   - úroková sazba je nižší ve srovnání s fixní sazbou (její výše se stanovuje na základě měsíčního PRIBORU + přirážka banky, která je konstatní)
   - častá (měsíční) změna sazby (dle vývoje PRIBORu)