Bankovní účty

 1. běžný

  - pro každodenní používání (např. pro zasílání výplaty, bezhotovostní platby, trvalé platby, atd.)

 2. spořící

  - pro rozdělení běžně dostupných finančních prostředků a těch, které si necháváte pro pozdější potřebu. Ty jsou pak lépe zpravidla úročeny.

 3. termínovaný

  - finanční prostředky jsou dostupné pouze v přesně daný den, termínovaný účet je zpravidla lépe úročen než spořící účet

 4. úvěrový

  - účet, který slouží pro splácení sjednaného úvěru

 5. neúročený

  - finanční prostředky na tomto typu účtu nejsou úročeny

 1. vklad hotovosti

   – hotovostní vklad na vlastní nebo cizí účet na pobočce banky nebo pomocí vkladového bankomatu

 2. výběr hotovosti

   – výběr finančních prostředků na pobočce banky nebo z bankomatu

 3. příkaz k úhradě

  - bezhotovostně zadáním příkazu v internetovém nebo přímém bankovnictví, využít je možné také „papírového příkazu“ v bance 
  - tuzemská nebo zahraniční platba

 4. příkaz k inkasu

  - nastavení plateb např. na SIPO

 5. mobilní služby (pouze u některých bankovních institucí)

  - dobití kreditu mobilního telefonu nebo platba faktury

 1. kontokorent

   – možnost záporného zůstatku na účtu
  - výše kontokorentu je přesně stanovena

 2. debetní platební karta

  - umožňuje provádět finanční operace (výběr peněz v hotovosti, bezhotovostní platby v maloobchodní síti nebo na internetu atd.)

 3. kreditní platební karta

  - spojená s revolvingovým úvěrem, který držitel karty může postupně splácet a zároveň dále čerpat
  - je zpravidla využívána k bezhotovostnímu placení v maloobchodní síti

 4. internetové bankovnictví

  - jedna z metod přímého bankovnictví kdy je obsluha bankovního účtu a kontaktu klienta s bankou realizována přes webové rozhraní (internet)

 5. wap bankovnictví

  - další z metod přímého bankovnictví – obsluha bankovního účtu pomocí mobilního telefonu 

 6. telefonní bankovnictví

   – další z metod přímého bankovnictví – obsluha bankovního účtu pomocí pracovníka banky na speciální telefonní lince  

 7. bankovní a cestovní šeky

  - bankou vydané šeky pro případy, kdy není možné provést bezhotovostní úhradu nebo je možné jej v zahraničí vyměnit za valuty (zahraniční měnu)