Čím se řídíme

 1. NIC NENÍ ZADARMO

  • Prodejci finančních služeb jsou soukromí podnikatelé a podnikání je činnost zaměřená na zisk. 
     Jestliže je některá služba zdarma, zaplatíte za ni jiným způsobem, aniž byste si to někdy uvědomili.

 2. MĚJTE JASNO

  •  Víte-li, jaký produkt chcete, jaké by měl mít parametry a co od něj očekáváte, můžete si předem porovnat dostupné nabídky.

  •  Zvláště u složitějších a dlouhodobých produktů, jako jsou hypotéky či dlouhodobější investice, se poraďte nejen s prodejcem
     či zprostředkovatelem, ale i se třetí nezávislou zkušenou osobou.

  •  Ověřte si především všechny klíčové informace o vybraném produktu, nedůvěřujte slepě informacím od prodejce. I ten se může mýlit.
      Snížíte tak pravděpodobnost, že přistoupíte na nabídku, která se později ukáže jako nevýhodná.

 3. VÍTE S KÝM JEDNÁTE?

  • Vždy musíte vědět, s jakým typem smluvního partnera jednáte. Zda musel doložit svoje kvality, aby získal povolení k dané činnosti,
     zda ho kontroluje veřejný orgán, například ČNB či Česká obchodní inspekce, a jaké jsou pravomoci tohoto orgánu. Když se vyskytne
     nějaký problém, neváhejte předkládat stížnosti a usilovat o nápravu.

  • Nikdy se nebojte ozvat, když se vám něco nelíbí nebo něčemu nerozumíte.

 4. VÁŠ FINANČNÍ PLÁN

  • Vždycky musíte mít finanční rezervu na nepředvídané situace, jako jsou nečekané vyšší výdaje, nemoc, ztráta zaměstnání,  změna
     rodinné situace. Není rozumné veškeré volné peníze vložit do dlouhodobých investic, které bez značného poplatku nelze předčasně zrušit.

  • Nepřistupujte na splátky úvěru, které jsou pro váš měsíční rozpočet na pokraji únosnosti.

 5. ČTĚTE VŠECHNO

  • Nenechte se odradit nedostatkem času, ani přesvědčit tím, že vám vše potřebné již prodejce řekl, a tedy smlouvu nemusíte číst. Raději si ji
    vezměte domů a poraďte se o ní.

  • Stejně tak čtěte všeobecné obchodní či pojistné podmínky a nechte si je důkladně vysvětlit prodejcem. Ztratíte tím určitě méně času než řešením
    případných  problémů. Pokud vám někdo odmítne zapůjčit návrh smlouvy k podrobnému prostudování, mělo by vás to varovat.

  • Jsou-li ve smlouvě nebo všeobecných podmínkách odkazy na další dokumenty nebo zákony, seznamte se s nimi podrobněji. Ohlídejte si včasné
    splnění povinností sjednaných ve smlouvě nebo ve všeobecných obchodních podmínkách, a to i druhou stranou.

 6. NEJASNÉ SMLOUVY

  •  Čím je podstata nabízeného obchodu pochybnější, tím delší je smlouva, včetně všech prohlášení klienta o podpisu bez nátlaku po důkladném
     seznámení se se všemi podmínkami a o tom, že smlouva není jednostranně nevýhodná. Slova jako „neplatí“ či „nepoužije se“ považujte
     za důvod ke zvýšení pozornosti.

  • Jestli souhlasíte s rozhodováním sporů rozhodcem jmenovaným poskytovatelem služby, vzdáváte se jakékoli možnosti obrátit se na nezávislý soud.

 7. VYSOKÝ VÝNOS

  •  V nabídkách, které neodpovídají běžné situaci na trhu, je většinou nějaký zádrhel. Trvejte na vysvětlení a pochopení, proč jste nabídku dostali
     právě Vy a jaké výhody a zisk přinese prodejci. Většinou platí, čím je produkt nebo služba složitější, tím je pro vás riskantnější.

 8. INVESTOVÁNÍ

  •  Rozhodnete-li se investovat na kapitálovém trhu, podepisujete investiční dotazník, který s vámi vyplňuje obchodník či investiční zprostředkovatel.

  •  Nenechte se vmanipulovat do odpovědí, kterým nerozumíte či se kterými nesouhlasíte, jen proto, že máte za to, že vám přinesou výnosné
     obchody a zisky.

 9. ŽIVOTNÍ POJISTKA

  •   Pojistka vás zajišťuje proti nějaké nepředvídané události, a proto vždy část vámi placeného pojistného jde na krytí rizika
       takové události a není součástí vašeho spoření. Tuto část při zrušení pojistky nikdy nemůžete v odkupném či odbytném dostat.

 10. CHRAŃTE SVÁ DATA

  •  Nemějte PIN u platební karty, ani hesla a kódy na elektronický přístup k účtu v bance či ke komunikaci s obchodníkem s cennými papíry
      ve volně přístupném počítači či mobilu.

  • Vždy trvejte na předání kopií dokumentů, které podepisujete. Máte na to právo.

  • Důležité údaje o produktu i informace podstatné pro jednání žádejte vždy v písemné podobě. Pouze ústně poskytnuté údaje se dokazují
     jen obtížně.